Vairāk

Vai salīdzināt virkni vienā kolonnā ar dažām citām, izmantojot QGIS?


Es mēģinu uzrakstīt izteiksmi, kas atgriezīs TRUE vai 1 tipa rezultātu, ja virkne kolonnā 3 ir tāda pati kā virkne slejā "column2" vai "column1".

Esmu mēģinājis "kolonnu3" IN ("kolonna2", "kolonna1"), kas, šķiet, loģiski varētu paveikt darbu, bet tas vienkārši atgriež tukšu šūnu.

Es izmantoju QGIS 2.6.


Es izmantotu LIETU CITU.

Pieņemsim, ka jums ir trīs slejas ar nosaukumu "a", "b" un "c". Jūs vēlaties pārbaudīt kolonnu "a", ja tā atbilst virknei "b" vai "c", un katrā rindā, kur tā atbilst, vēlaties izvadīt 1 citā kolonnā ar nosaukumu "bool".

Atjauniniet kolonnu "bool" ar šo kodu lauku kalkulatorā:

GADĪJUMS, KAD "a" = "b" VAI "a" = "c" TAD 1 CITS 0 BEIGAS

Es tikko pārbaudīju, un tas man darbojas.


vai esi mēģinājis kaut ko līdzīgu:

kolonna1 = kolonna3 VAI kolonna2 = kolonna3

Tas ir balstīts uz manu lauka kalkulatora rokasgrāmatas lasījumu, jo man pašlaik nedarbojas QGIS.


Skatīties video: QGIS: Advanced Tutorial - Mapping in GIS (Oktobris 2021).