Vairāk

Palaidiet krigēšanu ModelBuilder ar dažādiem formas failiem


Man jāpalaiž krigēšana modelī, izmantojot 5 dažādus punktu formas failus. Es ieliku kā ieguldījumu% Name%palaist dažādus shapefiles, bet Z vērtības laukā man ir kļūda, jo katrā shapefile tas ir atšķirīgs.

Tātad, kā es varu veikt krigēšanu caur dažādiem formas failiem, kuriem ir atšķirīgi Z vērtības lauki? Es gribu 5 izejas rastrus. Es to daru: