Vairāk

ESRI Javascript - Drukas uzdevuma GP pakalpojums - simboloģijas problēma


Es izmantoju ESRI js API un izmantoju python GP pakalpojumu, lai palaistu drukas uzdevumu PDF formātā ar pielāgotiem izkārtojumiem. Tas darbojas lieliski, izņemot gadījumus, kad man kartē ir iespējots kāds kartes pakalpojums. Iegūtā PDF slānī tiek parādīti jumbo lieluma punkti, un es nevaru saprast, kāpēc vai ko mainīt.

printTask = new esri.tasks.PrintTask (printUrl, {// drukas darba async jauns eksemplārs: false // mūsu pakalpojums ir iestatīts uz sinhronu}); params = new esri.tasks.PrintParameters (); // mūsu parametru vietturis skriptā params.map = map; // atsauce uz aktīvo kartes objekta funkciju print () {// darbība, kas jāizpilda, noklikšķinot uz Iesniegt, noklikšķina uz dojo.style (dijit.byId ("statusDialog"). closeButtonNode, "display", "none"); document.getElementById ("printStatus"). internalHTML = "Konvertēšana uz PDF 

Varbūt iemesls ir tas, ka disertācijas karšu pakalpojumam ir noteikta atsauces skala. Tātad vides iestatījumos varat definēt atbilstošu atsauces skalu.

Piemēram:arcpy.env.referenceScale = "25000"

Lūdzu, pārbaudiet dokumenta atsauces skalu.